•   "Kararlılık, azim ve direnç sizi baÅŸarıya götürür."
  •   "Gerçeklerin peÅŸinde koÅŸmak yürek ister."
  •   "Hayatta en çok sevmediÄŸim ÅŸeylerden biri sürekli söylenen insanlardır."
  •   "Önemli olan vücudunu kullanabilmen deÄŸil, doÄŸru iÅŸlerde kullanabilmendir."
  •   "Aradığın ÅŸey sadece aÅŸk olmamalı eÄŸer öyle ise küçük tatlarla yetinmek zorunda kalırsın."

Aynı isimde olan fakat farklı değerler bulunduran değişkenlere diziler denir. C# ile Asp.Net'i kullanarak ekrana bir dizi yazdıracağız. Örneğimizin kaynağını online görüntüleyebileceğiniz gibi indirip kaynak kodunu da inceleyebilirsiniz.

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string[] arac = new string[5];
arac[0] = "Kalem";
arac[1] = "Silgi";
arac[2] = "Kitap";
arac[3] = "Defter";
arac[4] = "Ataç";

Response.Write(arac[4]+"<p>"+arac[2]+"<p>"+arac[0]);
}
</script>

 Yukarıdaki dizi örneğimizde öncelikle arac adında string tipinde 5 değişkenlik bir dizi oluşturuyoruz. Sonra arac adı altında tek tek değişkenlerimizi belirtiyoruz. Değişkenlerimiz oluştuktan sonra sayfamızda yani uygulamamızda gözükmesi gerekiyor. Bunun için Response.Write(); 'ı kullanıyoruz. Dizimiz içerisinde bulunan değişkenleri sayfamızda göstermek için ise belirtmiş olduğumuz adlardan (arac[0] gibi) istediklerimizi Response.Write(); içerisine yukarıdaki gibi yazıyoruz.

 C# ile Asp.Net ve Diziler Örneği

Kaynağı İndir   |   Online Görüntüle

Was a Microsoft Student Partner